Reklamacje

Zakupiłeś u nas produkt, jednak podczas użytkowania pojawił się z nim problem? Poniżej przedstawiamy proces reklamacji w naszym sklepie, który podzielony jest na kilka kroków.

KROK 1 – Zgłoszenie reklamacji przez klienta Twoim pierwszym krokiem będzie zgłoszenie reklamacji, poprzez podanie przyczyny oraz opisanie problemu. Możesz to zrobić za pomocą formularza na stronie, mailowo lub nawet telefonicznie.

KROK 2 – Potwierdzenie odbioru zgłoszenia Gdy tylko otrzymamy zgłoszenie, potwierdzimy jego odbiór, poinformujemy Cię o dalszych krokach oraz o przewidywanym czasie rozpatrzenia. W niektórych sytuacjach produkt przesyłamy do producenta w celu naprawy lub wymiany produktu.

KROK 3 – Weryfikacja zgłoszenia Podczas analizy Twojego zgłoszenia możemy poprosić o dodatkowe informacje oraz zdjęcia. W wielu przypadkach potrzebne będzie odesłanie produktu.

KROK 4 – Podjęcie decyzji Na podstawie analizy i dostarczonych informacji, podejmiemy decyzję o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji. Decyzję opieramy na rzetelnej analizie i obowiązujących przepisach prawnych.

KROK 5 – Komunikacja decyzji do klienta O decyzji reklamacji poinformujemy Cię w formie mailowej.

KROK 6 – Realizacja decyzji Jeżeli reklamacja zostanie uznana, naszym obowiązkiem jest naprawa produktu, wymiana go na nowy, obniżenie ceny lub zwrot środków. Wybór metody zależy od charakteru wady oraz Twojego życzenia.